Klub často organizuje vlastné klubové akcie, ktorých cieľom je skvalitnenie vedomostí a schopností našich členov. Najčastejšie ide o súkromný klubový technický výcvik, alebo predávanie si historických či vojenských poznatkov. Medzi súkromné akcie sú radené aj členské schôdze nášho združenia, alebo iné voľnočasové činnosti nášho klubu, ako napríklad návšteva múzeí, historických bojísk, objektov a rôzne ďalšie outdoorové aktivity.