V súvislosti s našim zameraním a záujmom, mnohí členovia vykonávajú aktívnu zberateľskú činnosť rôznych historických artefaktov, vojenského výstroja, uniforiem a materiálu, či dobových predmetov. Táto činnosť úzko súvisí aj s bádateľskou činnosťou, keďže na mnohých predmetoch sa dá vykonávať aj historická výskumná činnosť.