Združujeme členov predovšetkým z okolia Košíc a Žiliny. V súčasnosti máme aktívnych 12 členov. Členom KVH Svoboda sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov so záujmom o československú históriu, ktorá spĺňa podmienky určené v stanovách klubu a má osobné predpoklady byť plnohodnotným členom klubu.

Vhodnými predpokladmi sú napríklad znalosť histórie, vzťah k armáde, jej fungovaniu, výstroji a zbraniam. Takisto možnosť dodržať nami stanovený výstrojný štandard, schopnosť zniesť nepohodlie na historických akciách, pozitívny vzťah k prírode a outdoorovým činnostiam, dostatok voľného času a financií, dobrá fyzická zdatnosť, atď.

Na svojich členov kladieme vysoké kvalitatívne požiadavky, preto si vyhradzujeme právo žiadosť o prípadné členstvo zamietnuť. Všeobecne presadzujeme model menšieho počtu členov, úzko spolupracujúcich, s aktívnou činnosťou a rovnakými ambíciami, než model početnej širokej základne členov rôznych smerov a kvalít. Keďže naša činnosť je rôznorodá, záujemcov o členstvo, ktorí si predstavujú svoju činnosť iba zúčastňovaním sa na verejných rekonštrukciách bojov, do klubu neprijímame. Naopak, každý člen by sa mal podieľať na väčšine našej klubovej činnosti.
Pre vážnych záujemcov, ktorí však z určitých dôvodov majú záujem len o časť našich činností máme pripravený status sympatizanta klubu. Sympatizantom môže byť napríklad bádateľ, alebo zberateľ, ktorý by s nami rád spolupracoval v rámci niektorých projektov, avšak nemá záujem zúčastňovať sa historických akcií v uniforme.