V rámci všetkých našich činností pracujeme alebo spolupracujeme na rôznych historických projektoch, ktorých cieľom je zachovávanie pamiatky druhej svetovej vojny. Preto radi spolupracujeme s rôznymi organizáciami, či inštitúciami s podobným cieľom. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí napríklad turistický sprievodca Dukla 1944.