Klub vojenskej histórie Svoboda je dobrovoľné občianske združenie priaznivcov vojenskej histórie. Svoju činnosť vyvíjame na demokratických princípoch, pri ktorých sa riadime zákonmi a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako i štátu v ktorom práve vykonávame svoju činnosť. Sme organizáciou záujmovou, nezávislou a neziskovou. Nestotožňujeme sa s ideológiami, ktoré potlačujú základné ľudské práva, slobody a morálne hodnoty a ani ich nepropagujeme. Naša činnosť je zameraná na prezentovanie histórie a náš záujem o dejiny, armádne jednotky a vojenské predmety je čisto technický, faktografický či zberateľský. Neinklinujeme k predmetom záujmu ani po politickej či ideologickej stránke. Nepropagujeme vojnu ani násilie, naopak ich odsudzujeme. Svoju činnosť vykonávame vo voľnom čase a vlastnými prostriedkami. Úspešne spolupracujeme s ďalšími vojenskými historickými klubmi, najmä zo Slovenska a Česka. V rámci niektorých našich činností takisto spolupracujeme s rôznymi štátnymi inštitúciami či múzeami, orgánmi územnej samosprávy, civilnou ochranou ako i fyzickými a právnickými osobami.

Členovia klubu vojenskej histórie Svoboda

Náš klub oficiálne vznikol zaregistrovaním združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v roku 2011. Mnohí naši členovia však vykonávali vojensko-historickú záujmovú činnosť v rôznych iných združeniach a spolkoch, prípadne samostatne, približne od roku 2004. Preto máme v niektorých našich činnostiach už dlhoročné skúsenosti. Hlavným zameraním klubu je československá vojenská história v 20. storočí, no nebránime sa ani ani iným záujmom. Sme jedným zo zakladajúcich klubov spolku 4. prápor úderný, združujúceho viaceré kluby, ktorý vznikol pre kvalitné a organizované prezentovanie histórie jednotiek 1. československého armádneho zboru, kde naši členovia zastávajú niektoré kľúčové pozície v jeho štruktúre.

Klub nesie meno armádneho generála Ludvíka Svobodu, legionára, veliteľa československých jednotiek na východnej fronte, neskôr ministra národnej obrany a siedmeho prezidenta Československa.

26. novembra 2016, v deň pripomenutia si narodenia Ludvíka Svobody v jeho rodnom meste Hroznatíne, klub získal oficiálne právo byť vojensko-historickým združením pomenovaným po Ludvíkovi Svobodovi od jeho dcéry, pani profesorky Zoe Klusákovej-Svobodovej.

Dekrét udelený KVH Svoboda pani profesorkou Zoe Klusákovou-Svobodovou