Podporte nás

Už od roku 2011 sa venujeme československej vojenskej histórii 20. storočia. Pravidelne organizujeme verejné kultúrno-spoločenské akcie. Zhromažďujeme historické artefakty za účelom ich prezentácie a výstav. Aktívne sa stretávame s veteránmi z bojov a pamätníkmi rôznych historických udalostí, snažiac sa zachovať našu orálnu a písomnú históriu. Venujeme sa bádateľskej a publikačnej činnosti, v ktorej sa zameriavame predovšetkým na neznáme a zabudnuté osudy z východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi a tiež spolupracujeme na rôznych historických projektoch, s cieľom zachovania nášho kultúrneho dedičstva, histórie a odkazu našich predkov.

Ste tiež presvedčení, že tieto a mnohé ďalšie spomienky by mali byť zachované? Vidíte zmysel v rozprávaní príbehov a pripomínaní si tých, ktorí sa neváhali postaviť zoči-voči zlu? Pomôžte nám v tom.

Podporte nás jednorázovým darom, alebo svojimi 2 percentami

Prostriedky získané z Vašich darov použijeme na rozvoj činností nášho občianskeho združenia. Veríme, že pripomínaním si a nezabúdaním na dôležité a neľahké udalosti z našej histórie, dokážeme zachovať odkaz pamätníkov tak, aby sa ťarchy dejín už nikdy nemuseli opakovať.

Náš klub je oficiálnym vojensko-historickým združením pomenovaným po Ludvíkovi Svobodovi, legionárovi, veliteľovi československých jednotiek na východnom fronte, neskôr ministrovi národnej obrany a siedmom prezidentovi Československa.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Podporte Klub vojenskej histórie Svoboda jednorázovým darom na náš účet

Údaje o prijímateľovi

Príjemca Klub vojenskej histórie Svoboda
IBAN SK83 0200 0000 0032 1293 2751
Suma (Akákoľvek)
Poznámka pre príjemcu Dar

Podporte svojimi 2 percentami Klub vojenskej histórie Svoboda aj v tomto roku

Stiahnuť tlačivo!

Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno (názov) Klub vojenskej histórie Svoboda
Sídlo Ruskov 80, 044 19  Ruskov
Právna forma Občianske združenie
IČO 42245141