Náučný chodník bunkrami Vyšný Komárnik - Dukla 2018

Klub vojenskej histórie Svoboda Vás v spolupráci s Dukla Destination pozývajú na podujatie venované pamiatke 1. československého armádneho zboru v ZSSR, bojujúcom na jeseň roku 1944 v duklianskom priesmyku.

Náučný chodník bunkrami Vyšný Komárnik

19. Mája 2018 • 12:00 – 20:00

Výstava a prezentácia jednotiek
1. československého armádneho zboru

Výstava sa uskutoční počas podujatia Noc múzeí a galérií v katastri obce Vyšný Komárnik v lokalite nedávno zrekonštruovaných bunkrov 3. československej brigády. Z cesty smerom na Vyšný Komárnik sa chodníčkom dostanete priamo na miesto. Výstava nemá žiadny pevný časový harmonogram, prebehne voľne od 12:00 do večerných hodín (cca 20:00) a teda je len na Vás kedy nás navštívite :)

Potvrďte svoju účasť na Facebooku

Lokalita udalosti Náučný chodník bunkrami Vyšný Komárnik - Dukla 2018

V bunkroch 3. československej brigády sme vytvorili interaktívny náučný chodník. Každý bunker je obsadený určitou vojenskou jednotkou, zložkou či zbraňou armády a prítomní vojaci v ňom za pomoci vás návštevníkov, prezentujú svoju špecifickú činnosť.

Každý má možnosť tvoriť činnosť stanoviska a preto nezabudnite zobrať aj svoje detičky :) Máme pre nich pripravené rôzne prekvapenia.

Pridajte sa k nám na facebook.com/events/230306001057189
Vstup voľný 0,-

V novembri 1944 bol v týchto bunkroch, respektíve zemľankách umiestnený štáb a veliteľstvo 3. československej brigády, podliehajúcej do 1. československého armádneho zboru. Odtiaľ brigáda riadila činnosť svojich jednotiek, ktoré v tom čase bojovali južne od Nižného Komárnika o kótu Obšár a priľahlé hrebene. V rámci výstavy však budeme prezentovať aj iné jednotky patriace do 1. českosloveského armádneho zboru.

Náučný chodník bude pozostávať z niekoľkých tematických stanovísk. Návštevníkom bude dostupná mapka priestoru bunkrov, do ktorej budú môcť zbierať pečiatky od každého stanoviska. Pre tých, ktorí zozbierajú pečiatky zo všetkých stanovísk, máme pripravenú malú pozornosť. Stanoviská, ktoré budú priamo pri bunkroch budú venované predovšetkým týlovým jednotkám a vojenským službám. Vyššie v lese budú rozmiestnené bojové pozície a skrytá vojenská pozorovateľňa.

Mapa náučného chodníku bunkrami Vyšný Komárnik - Dukla 2018