20. až 22. apríla 2012 sa uskutočnili jarné manévre vojakov Wehrmachtu, 1. Československého armádneho zboru a Slovenskej armády na Hornom Liptove v obciach Smrečany a Žiar. Cvičenie malo preveriť pripravenosť vojakov na pobyt v horských podmienkach a ich následnú fyzicky náročnú činnosť pri presune medzi obcami.

Foto: Juraj Vanovčan - KPVHS