Medzi činnosti nášho klubu patrí organizovanie, alebo navštevovanie verejných vojenských podujatí, na báze rekonštrukcií bojov. Tie sú často organizované na miestach a lokalitách reálnych bojísk, kde sa istým divadelným spôsobom, pripomenú divákom vojnové udalosti spojené s daným miestom. Najčastejšie sa zúčastňujeme týchto akcií na území Slovenska, Česka a Poľska. Na akciách venujúcich sa obdobiu druhej svetovej vojny, najčastejšie stvárňujeme jednotky 1. československého armádneho zboru, alebo jednotky sovietskej Červenej armády.