Zábery zachytené Petrom Žoffčákom pomocou minikamery umiestnenej v helme.