Medzi naše obľúbené činnosti patrí aj turistika v prírode v dobových vojenských uniformách s výstrojou. Zúčastňujeme sa niektorých verejných turistických pochodov, venovaných určitej historickej udalosti, alebo organizujeme vlastné pochody. Takmer vždy sú volené trasy v lokalite reálnych niekdajších bojísk, alebo po stopách pohybu niektorých nami prezentovaných jednotiek.