Pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania a zároveň aj znovuotvorenia zrekonštruovaného Pamätníka víťazstva na Dargovskom priesmyku sme pre Vás 29. augusta 2022 pripravili v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky expozíciu dobovej ale aj modernej vojenskej techniky, spojárskeho vybavenia, vojenskej výstroje a výzbroje.

Súčasťou podujatia bol aj pietny akt kladenia vencov a tiež bohatý kultúrno-spoločenský program v podaní Tomáša Javnického, Košického speváckeho zboru učiteľov, skupiny Bubonz a Divadla hudby.

Foto: Klub vojenskej histórie Svoboda, Samo Hrubovčák, Košický samosprávny kraj