Pravidelne spoluorganizujeme, alebo sa zúčastňujeme rôznych vojensko-historických podujatí, ktoré však majú neverejný charakter a nie sú divákom plne prístupné. Ide často o akcie typu Living history, teda dobové žitie, alebo historické vojenské manévre a výcviky v rámci viacerých klubov. Motívom týchto podujatí je skúsiť si niekoľko dní bežných útrap a žitia vojakov počas ich služby v armáde. V rámci druhej svetovej vojny tieto podujatia absolvujeme predstavujúc 1. československý armádny zbor, v povojnovej histórii jednotky Československej ľudovej armády.