Cvičenie preskúšalo súčinnosť výkonných orgánov obvodného úradu, orgánov miestnej samosprávy, základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rámci CNP, pri riešení krízovej situácie a zabezpečení opatrení na ochranu obyvateľstva po vzniku havárie v JZ SE- EBO V-2 Jaslovské Bohunice.

Zároveň bola preverená súčinnosť medzi zložkami závodného hasičského útvaru elektrárne a hasičských zborov z Trnavského kraja počas zásahu v JZ SE- EBO V-2 Jaslovské Bohunice.