V rámci rôznych kultúrnych podujatí, alebo tematických akcií, organizujeme alebo vykonávame verejné výstavy, na ktorých prezentujeme naše historické jednotky, či vojenský výstroj a materiál. Na výstavách prezentujeme naše získané poznatky z bádateľskej činnosti a nami získaný zberateľský vojenský materiál. Prezentujeme teda najčastejšie tématiku 1. československého armádneho zboru, špeciálne letecké a paradesantné jednotky, povojnovú československú armádu alebo iné.