V priebehu zimy 1944/45 sa v Liptovskej Osade striedali nemecké, maďarské jednotky a partizáni. Obec nebola trvale obsadená ani jednou stranou a pred príchodom Nemcov sa partizáni vždy stiahli.

Koncom marca prenikol do západného Liptova pochodom z Pohronia cez Hiadelske sedlo sovietsky prieskumný oddiel vyzbrojený mínometmi, ktorý z Korytnice dorazil do obce miestnou úzkokoľajkou. V spolupráci s partizánmi tento oddiel zničil nemeckú zásobovaciu kolónu (niekoľko nákladných vozidiel) v oblasti severne od Liptovskej Osady. Víťazstvom opojení osloboditelia boli poobede prekvapení príchodom nemeckého trestného oddielu, pričom totálne zlyhali hliadky rozmiestnené na výšine Prievaleč severne od obce. Na obec bola zahájená mínometná paľba a vzapätí od Ružomberka do obce vstúpili nemecké jednotky za podpory obrnených vozidiel vrátane minimálne jedného tanku. Partizáni a Sovieti podľa pamätníkov utekali z domov a krčmy, skáčúc cez okná. Nemecký tank výstrelom z kanóna zabil ruského prieskumníka, číhajucého na tank za domom s protitankovým granátom. Civilné obyvateľstvo bolo následne zhromaždené na hlavnom námestí, pričom ženy a deti boli oddelené od mužov. Nemeckí vojaci už začali polievať domy benzínom, keď došlo ku konfrontácii medzi miestnym kňazom, inak spišským Nemcom Vaverčákom a nemeckým veliteľom. Vaverčák dôvodil, že obec za ranný prepad nemôže, pretože ho previedli sovietski vojaci a nie partizáni; svoje tvrdenie dokladoval niekoľkými sovietskymi padlými v uliciach. Motocyklová hliadka bola vyslaná do Ružomberka a po návrate bolo rozhodnuté od vypálenia obce a popravy obyvatelov upustiť.

4. apríla do obce od juhu vnikli sovietske a rumunské vojská a v boji oslobodili obec. Nemci sa bránili na návrší Prievaleč, pričom ich pozície boli bombardované letectvom. Pri bojoch zhorela časť domov na hlavnej ceste pred starým cintorínom. Obyvatelia sa počas bojov skrývali v okolitých lesoch.