Niektorí členovia klubu úspešne vykonávajú aj historický výskum. Ten je vykonávaný štúdiom archívnych dokumentov v rôznych štátnych a vojenských archívoch, štúdiom odborných publikácií a iných historických prameňov, či formou interview s pamätníkmi a veteránmi.

Medzi hlavné tematické a historické záujmy bádateľskej činnosti patrí problematika československého východného odboja počas druhej svetovej vojny,činnosť Červenej armády na území Československa, vojenské letectvo od medzivojnového obdobia po 60te roky, organizácia a fungovanie československej armády a bezpečnostných zborov od roku 1945 po rok 1989 a niekoľko ďalších historických udalostí, alebo vojenských zložiek.