Willys Jeep na prenájom

Klub vojenskej histórie Svoboda Vám ponúka možnosť prenájmu originálneho amerického ľahkého užitkového vozidla

Willys Jeep

alias "džíp"

Vozidlo: Willys Jeep

Cena: dohodou
Markant: ČSAZ
Posádka: vodič

Willys Jeep (prípadne Willys MB, Ford GPW, alebo len džíp) je americký ľahký úžitkový automobil, ktorý vznikol počas druhej svetovej vojny. Jeho názov jeep, pravdepodobne foneticky odvodený od skratky GP [dží-pí] (General Purpose = všeobecné použitie), sa stal synonymom pre terénny automobil na celom svete.

"Džíp" sa stal jedným z najznámejších vozidiel druhej svetovej vojny. Celkovo sa z neho vyrobilo cez 650 000 kusov. Viac ako 50 000 kusov bolo dodaných aj do ZSSR v rámci lend lease. Sovieti časťou týchto vozidiel vystrojili aj Československý armádny zbor. Spolu s vozidlami Ford sa jednalo dokopy o 170 kusov.

Willys Jeep
Výška :
1,77 m
Šírka :
1,57 m
Dĺžka :
3,36 m
Váha :
1 113 kg

Vozidlo prenajímame výhradne s posádkou, ktorú tvorí vodič. Posádka je odetá v rovnošate československého zahraničného vojska na východe. Vozidlo vieme pripraviť v markante 1. československého armádneho zboru v ZSSR (ČSAZ). Vozidlo nie je vybavené žiadnou zbraňou.

Cena prenájmu vozidla sa stanovuje individuálne dohodou v . Prenájom sa počíta od času príchodu na miesto a času odchodu z miesta prenájmu. V dohodnutej cene sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, amortizáciu vozidla, ako aj činnosť posádky vozidla.

Mimo Slovenskej republiky, je možné vozidlo prenajať aj do Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prenájom do ďalších krajín je možný po dohode.

Vozidlo na miesto prenájmu prepravíme pomocou odťahovej služby., pričom cena dopravy sa stanoví dohodou.