UAZ 469 na prenájom

Klub vojenskej histórie Svoboda Vám ponúka možnosť prenájmu originálneho sovietskeho terénneho automobilu s pohonom všetkých štyroch kolies

UAZ 469 BI

legendárny terénny automobil

Vozidlo: UAZ 469

Cena: dohodou
Markant: ČSAZ
Posádka: veliteľ, vodič

UAZ 469 je sovietsky dvojnápravový osobný terénny automobil s pohonom všetkých štyroch kolies a so zvýšenou priechodnosťou. Je primárne určený na prepravu osôb a nákladu po pozemných komunikáciách a v teréne. Produkcia začala plánovaním v roku 1971, kedy mal nahradiť už zastaralý model GAZ 69. Od roku 1973 sa postupne začala jeho hromadná výroba a na niektorých vojenských útvaroch slúži aj päťdesiat rokov neskôr.

Vozidlá UAZ 469 boli nakupované pre potreby ČSĽA prevažne v modifikáciách bez redukcií v kolesách oproti základnému typu UAZ-469 (označenie BI), alebo tiež aj bez vyššieho stupňa odrušenia elektrického vybavenia a hľadacieho svetlometu (označenie B) a postupne nahrádzali „Gaziky“. Československá armáda „UAZy“ zaradila do všetkých útvarov po celom území štátu, kde plnili úlohu všestranného automobilu s dobrou priechodnosťou a spoľahlivosťou v teréne.

UAZ 469
Výška :
2,05 m
Šírka :
1,78 m
Dĺžka :
4,02 m
Váha :
1 700 kg

Vozidlo prenajímame výhradne s posádkou, ktorú tvorí vodič a veliteľ vozidla. Posádka je odetá v rovnošate československej ľudovej armády. Vozidlo vieme pripraviť v markante československej ľudovej armády (ČSĽA). Vozidlo nie je vybavené žiadnou zbraňou. Vozidlo je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke na pozemných komunikáciách.

Cena prenájmu vozidla sa stanovuje individuálne dohodou v . Prenájom sa počíta od času príchodu na miesto a času odchodu z miesta prenájmu. V dohodnutej cene sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, amortizáciu vozidla, ako aj činnosť posádky vozidla.

Mimo Slovenskej republiky, je možné vozidlo prenajať aj do Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prenájom do ďalších krajín je možný po dohode.

Vozidlo na miesto prenájmu prepravíme pomocou odťahovej služby, alebo po vlastnej ose., pričom cena dopravy sa stanoví dohodou.