Obrnený automobil Tatra vz. 30 na prenájom

Klub vojenskej histórie Svoboda Vám ponúka možnosť prenájmu vernej repliky československého obrneného automobilu z 30. rokov 20. storočia

Tatra vz. 30

Vozidlo: Obrnený automobil Tatra vz. 30

Cena: dohodou
Markant: československá armáda
Posádka: veliteľ, vodič, strelec

Projekt obrneného automobilu OA vz. 30 vznikol koncom 20. rokov, kedy československá armáda požadovala automobil, ktorý mal nahradiť staršie typy používaných vozidiel. Vozidlo bolo postavené na podvozku Tatra 72/30 so vzduchom chladeným štvorvalcom Tatra 71 s objemom 1 910 cm³ a výkonom 22 kW.

V čase mobilizácie v roku 1938 mala československá armáda v stave 51 pancierových automobilov OA vz. 30 pridelených prieskumným oddielom. Boli nasadené v Sudetoch proti militantným príslušníkom Henleinovej strany a na Podkarpatskej Rusi proti regulérnym maďarským jednotkám. Bojovo boli užívané okrem iného aj v čase Slovenského národného povstania.

Z pôvodných 51 kusov a jedného prototypu sa nedochoval ani jeden originál. Klub vojenskej histórie Svoboda disponuje jedinou replikou tohto vozidla v Slovenskej republike.

Obrnený automobil Tatra vz. 30
Výška :
2,07 m
Šírka :
1,58 m
Dĺžka :
4,02 m
Váha :
2 550 kg

Vozidlo prenajímame výhradne s posádkou, ktorú tvorí vodič, veliteľ a strelec vozidla. Posádka je odetá v rovnošate československej armády z 30. rokov 20. storočia. Vozidlo je tiež pripravené v markante československej armády z 30. rokov 20. storočia, nepravidelné polia gaštahovohnedej, tmavozelenej a špinavobielej (okrovej) farby. Vozidlo je vyzbrojené dvomi expanznými guľometmi.

Cena prenájmu vozidla sa stanovuje individuálne dohodou v . Prenájom sa počíta od času príchodu na miesto a času odchodu z miesta prenájmu. V dohodnutej cene sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, amortizáciu vozidla, ako aj činnosť posádky vozidla.

Mimo Slovenskej republiky, je možné vozidlo prenajať aj do Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prenájom do ďalších krajín je možný po dohode.

POZOR: Mimo Slovenska sa vozidlo neposkytuje s expanznými guľometmi, ani s príslušnými nábojkami!

Vozidlo na miesto prenájmu prepravíme pomocou odťahovej služby., pričom cena dopravy sa stanoví dohodou.