Dňa 6. júla 2013 sa uskutočnili dve symbolické ukážky v prostredí horského sedla Rovná hora.

Prvá ukážka bola situovaná do obdobia roku 1943 a približovala činnosť Slovenskej Zaisťovacej divízie na Ukrajine a perzekúcie civilného obyvateľstva jednotkami SS.
Druhá ukážka prezentovala oslobodzovacie boje RKKA na západnej Ukrajine v lete 1944.

Autori fotografií: Fotopet SK, Jurabike - www.photodvorak.net