Popri podujatí Stretnutie generácií na Kališti, sme absolvovali štvorhodinový ranný pochod do Bukovca (a späť), kde počas potlačenia SNP sídlil štáb a veliteľská rota 2. čs. sam. paradesantnej brigády. V Kališti sme táborili dve noci.