Otvorenie zrekonštruovaného pamätníka na Dargove

Klub vojenskej histórie Svoboda Vás v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Centrom kultúry Košického Kraja, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a ďalšími organizáciami pozývajú na podujatie

Otvorenie zrekonštruovaného
pamätníka na Dargove

29. Augusta 2022 • 10:00 – 17:00

Vstup na podujatie je voľný 0,- a pre návštevníkov bude pripravené aj občerstvenie :)

Program

10:00
-
17:00

Ukážky súčasnej vojenskej výstroje, výzbroje a techniky

Ukážky súčasných zbraní, výstroje a vojenskej techniky 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov.

Výstava historickej výstroje, výzbroje a techniky

Ukážky a výstava historickej výstroje, výzbroje a vojenskej techniky z obdobia 2. svetovej vojny Klubu vojenskej histórie Svoboda

Premietanie dokumentárnych filmov

Premietanie dokumentárnych filmov v Sieni bojovej slávy o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00
10:45

Odovzdanie pamätníka

Slávnostné odovzdanie Pamätníka víťazstva na Dargove do užívania verejnosti po jeho rekonštrukcii
11:00

Pietny akt

Pietny akt kladenia vencov a uctenie si pamiatky padlých v boji SNP
11:30
-
13:30

Tomáš Javnický

Profesionálny hudobník, saxofonista a stážista na Akadémii umení vo Viedni, ako hosťujúci umelec spolupracuje napr. s Peter Bič Projekt, Incognito DJ a i.

Košický spevácky zbor učiteľov

Miešaný spevácky zbor sa s dlhoročnou tradíciou venuje širokému spektru sakrálneho, oratoriálneho ako aj svetského repertoáru

Bubonz

Unplugged skupina bubeníkov, prinášajúca surový zvuk bubnov, rôznych rytmov a groovov. Skupina prezentuje hutný pouličný groove ako súčasť sprievodov, jinglov, športových podujatí a otváracích ceremoniálov

Divadlo hudby

Kolektív vyštudovaných hercov, ktorí prezentujú výchovné koncerty pre deti hravou a pútavou formou

Na stiahnutie

Otvorenie zrekonštruovaného pamätníka na Dargove