Pri príležitosti 121. výročia narodenia arm. gen. Ludvíka Svobodu sme sa 26. novembra 2016 zúčastnili pietneho aktu v jeho rodisku, Hroznatíne, kde sme držali čestnú stráž bojového práporu a pomníku.

Video z podujatia a krátky článok nájdete na http://www.novinyvm.cz/11421-v-hroznatine-si-pripomneli-121-let-od-narozeni-gen-ludvika-svobody.html.