Keďže náš klub sa nevenuje výlučne histórii 2. svetovej vojny, prinášame vám dnes sériu fotografií zobrazujúcich príslušníkov výsadkového vojska ČSĽA počas zimného cvičenia na sklonku 80tych rokov.

Foto: Andrej Slavik