Moskovský Park víťazstva sa rozprestiera na 68 hektároch. Hlavným prvkom parku je Alej hrdinov, ktorá je lemovaná bronzovými sochami tých ktorým bol dvakrát udelený titul Hrdina Sovietskeho zväzu a Hrdina socialistickej práce a socha maršála Georgija Konstantinoviča Žukova (rus. Георгий Константинович Жуков), ktorý velil Leningradskému frontu na jeseň roku 1941.

Pamätník hrdinským obrancom Leningradu bol postavený na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia s cieľom pripomenúť hrdinské úsilie obyvateľov Leningradu a vojakov Leningradského frontu, ktorí bránili mesto počas 900-dňového obliehania Nemcami počas druhej svetovej vojny.

Pevnosť Petra a Pavla slúžila ako hlavné politické väzenie v Rusku od roku 1718. Väzenská bašta Trubetskoy bola postavená ako tajná väznica pre predbežné zadržanie nepriateľov štátu. Väzni boli umiestnení v samostaných celách a boli pod stálym dozorom stráže. Bol im odopieraný kontakt medzi ostatnými väzňami a takisto aj s väzenským personálom. Vo väzení je celkovo 69 normálnych ciel a 2 trestné cely.
V pevnosti sa nachádza mnoho rôznych výstav, ako napríklad Komandantov dom, alebo výstava histórie Petrohradu.

Vojenské historické múzeum delostrelectva, inžinierskych a komunikačných vojsk v Petrohrade zobrazuje obrovskú zbierku zbraní a ťažkého delostrelectva od stredoveku po súčasnosť. Na nádvorí múzea sa nachádza otvorená výstava delostrelectva a raketometov.