V bunkroch 3. československej brigády sme spolu s členmi KVH Pravda víťazí, Spolek přátel odboje, KVH Karpaty Snina a KVH Polom vytvorili interaktívny náučný chodník. Každý bunker bol obsadený určitou vojenskou jednotkou, zložkou či zbraňou armády a prítomní vojaci v ňom za pomoci vás návštevníkov, prezentovali svoju špecifickú činnosť. Každý mal možnosť tvoriť činnosť každého zo stanovísk.

Návštevníci mohli do pripravenej mapky priestoru bunkrov, zbierať pečiatky z každého stanoviska. Pre tých, ktorí zozbierali pečiatky zo všetkých stanovísk, sme mali pripravenú malú pozornosť. Stanoviská priamo pri bunkroch boli venované predovšetkým týlovým jednotkám a vojenským službám. Vyššie v lese boli rozmiestnené bojové pozície a skrytá vojenská pozorovateľňa.

V novembri 1944 bol v týchto bunkroch, respektíve zemľankách umiestnený štáb a veliteľstvo 3. československej brigády, podliehajúcej do 1. československého armádneho zboru. Odtiaľ brigáda riadila činnosť svojich jednotiek, ktoré v tom čase bojovali južne od Nižného Komárnika o kótu Obšár a priľahlé hrebene.

Foto: Lenka Smrčová, Ing. Jaromír Schneider