Tento rok počas podujatia Noc múzeí a galérií, ste nás mohli stretnúť v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku. Počas celého podujatia sme prezentovali výstroj, výzbroj a hlavne spojovaciu techniku z obdobia druhej svetovej vojny.