V sobotu 14. septembra 2019 sme si spolu s mnohými ďalšími uctili pamiatku Františka Jozefa Geislera a zúčastnili sa na otváracom ceremoniáli otvorenia múzea v jeho mene. Poručík František Geisler padol v útoku pri osade Pastwiska v Poľsku, ako veliteľ čaty automatčíkov, veliteľskej roty 2. paradesantného práporu, 2. československej samostatnej paradesantnej brigády. Pamätník a múzeum sú umiestnené len približne 150 metrov od miesta kde 18. septembra 1944 padol.

Počas oficiálneho ceremoniálu sme držali čestnú stráž, odetí v dobových uniformách a s výstrojom vojaka 2. československej samostatnej paradesantnej brigády. Bolo nám cťou uctiť si aj takto pamiatku por. Geislera.

Viac o múzeu, ale aj o por. Františkovi Geislerovi nájdete na stránke https://www.frantisekgeisler.com/museum/

Autorka fotografií: Rebeka Zalisz - Rebeka Zalisz Fotografia