29. júna 2021, sme v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, zorganizovali na Gymnáziu Park mládeže v Košiciach branné cvičenie. Cieľom cvičení bolo priblížiť žiakom problematiku brannej povinnosti, oboznámiť ich s vojenskou históriou a vojenskou technikou, sprostredkovať im zážitky z vojenských misií a vojenského povolania, naučiť ich praktickú a využiteľnú zručnosť a v neposlednom rade podporiť fyzickú aktivitu žiakov zábavnou formou.

Súčasťou výstavy bola aj krátka prezentácia 2. československej samostatnej paradesantnej brigády, jej výstroj výzbroj a bojové nasadenie na Dukle a v Slovenskom národnom povstaní.