Výstupom na Ďumbier v uniformách 2. paradesantnej brigády 1. ČSAZ sme vzdali úctu a česť všetkým, ktorí sa zasadili za lepšie zajtrajšky pre druhých, vojnovým veteránom.

Výstup bol organizovaný Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto podujatia.

Foto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Klub vojenskej histórie Svoboda