Pri príležitosti výročia Karpatsko-duklianskej operácie sme navštívili niekoľko pamätných miest a bojísk v okolí duklianskeho priesmyku. Stručný popis pri fotografiách.