Pri príležitosti odhalenia pamätníka padlých vojakov, obyvateľov obce Bohdanovce, nám bolo cťou uctiť si ich pamiatku ako čestná stráž.

Zoznam padlých a príhovor p. starostky Gamrátovej je k dispozícii na stránke obce Bohdanovce.