V noci z 24. na 25. novembra 1944 sa vojakom 1. československého armádneho zboru, podarilo trvalo dobiť kótu Obšár pri obci Nižný Komárnik a takisto priľahlé hrebene. Definitívne tak zlomili odpor nemeckých vojsk v okolí Duklianského priesmyku, čím ukončili jedne z najkrvavejších, ale zato víťazných bojov na území Československa.

Klub vojenskej histórie Svoboda, spolu s ostatnými členmi nadklubového spolku 4. prápor úderný, sa zúčastnili pešieho pochodu po autentickej trase v smere Bodružal - Gribov - Olšavka - Vislava. Úlohou bolo prenasledovať ustupujúce nemecké jednotky. Vo veľmi náročnom, typicky Dukelskom, rozbahnenom a vodou nasiaknutom teréne sme museli zdolať výšiny v okolí týchto obcí pri neustálej hrozbe stretov s nemeckými zadnými vojmi. Cez mnoho bojových stretov s Nemcami sme nakoniec spomínané obce "oslobodili" a na vlastnej koži pocítili aj štedrosť miestnych obyvateľov, čo nám dokreslilo atmosféru oslobodzovacích bojov z konca roku 1944.

Foto: Mirka Mindárová, Andrej Slavik