Našim cieľom bolo zorganizovať plnohodnotnú akciu, špecificky zameranú na dobový týlový život vojenských jednotiek 1.ČSAZ, presnejšie 4. Prápor „úderný“ (3. brigáda).

Činnosť bola zameraná od poradového, cez teoretický až po bojový výcvik na všetkých úrovniach a na záver ukončená viac než 10 kilometrovým pochodom práporu kde sa v praxi preverili nadobudnuté poznatky z celého dňa.

Autor fotografí/Photos by: Jan Vereš