Už tradičný pochod vďaky k vojenskému pamätníku na Dargove 2014.

Autorka fotografií: Lenka Smrčová