Výber fotografií od Mirky Mindárovej z výcviku nášho práporu v Smrečanoch, marec 2014.

Celý album