Mesto Žamberk žilo veľkou spomienkovou akciou "Přísahali republice", ktorá bola venovaná pamiatke členov výsadku Barium a tiež žamberskému rodákovi generálovi Josefovi Knopovi, ktorý bol veliteľom 2. práporu 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR.

Jeho prieskumníci vstúpili 6. októbra 1944 u Duklianskeho priesmyku ako prvý na naše územie.

Autor fotografií: Peter Žoffčak