6. októbra 1944 včas ráno, prvýkrát prekročila prieskumná hliadka 2. poľného práporu 1. čs. samostatnej brigády hranice Československa nad obcou Vyšný Komárnik. Počas dňa hranicami prešlo niekoľko československých jednotiek, ktoré sa vo vnútrozemí ihneď zapojili do bojov. Na hranici sa medzitým osadil nový hraničný stĺp, postavila slavobrána a domáce obyvateľstvo privítalo našu armádu na čele s generálom Ludvíkom Svobodom.

Klub vojenskej histórie Polom a Klub vojenskej histórie Svoboda v spolupráci s obcou Vyšný Komárnik, Vojenským historickým ústavom Bratislava a podporou WPG Central Europe zorganizovali presnú rekonštrukciu týchto udalostí.
Pozrite si ako táto symbolická nebojová ukážka dôležitého momentu našich dejín, kedy si naši predkovia konečne povedali SME DOMA vyzerala.

Foto: Miroslava Mindárová a Peter Žoffčak
Fotené na negatív s použitím dobových, skoro 70 rokov starých fotoaparátov Etareta a FED-1.

http://www.dukla1944.sk